NAT64 + DNS64

NAT hakkında :

Statefull : Genel olarak evde kullanılan modemlerin yaptığı tip NAT methodudur. Geri dönen paketi doğru switch edebilmek için, NAT cihazında dönüşüm listesi tutulur. Bu dönüşüm listesine bakılarak işlem yapılır. Dolayısı ile yedeklilik vb. konularda ana nat cihaz’ı ve yedek nat cihazının döbüşüm tablolarını eş tutmaları gerekir ki uç noktalar arasında iletişim kopmasın.

Continue reading “NAT64 + DNS64”