MTU for Broadband

1 – Client or host connections between the client’s gateway,modem or router : Typically the mtu on the connection between your pc and the modem is 1500. Or in other word the default MTU on windows/Mac or any other pc is 1500. So the connection between the modem and BNG/BRAS should support MTU of 1500 or more. This includes the protocol overheads.

Continue reading “MTU for Broadband”

Cisco,Juniper ve PC üzerinde Ping Komutu Farklılıkları

 Cisco :

Cisco’da ping komutu ile belirtilen size paketin IP headerı eklemiş boyutudur,giden datanın size’ına eşit değildir. Konulan headerlar bu size’ın içerisinden düşer.

Continue reading “Cisco,Juniper ve PC üzerinde Ping Komutu Farklılıkları”