LISP

Gününümüz’de bir uç noktanın IP adresi o noktanın çoğrafi veya toplojik olarak yerinide belirler. Zira routerlar bu uç noklataların adreslerini network duyurusu olarak internete bildirirler. Internette bu networkler mümkün olduğunca özetlenerek dolaşır. Aksi halde yönlendirme yapan cihazlar üzerinde milyarlarca girdi olması gerekir. Dolayısı ile aslında bir uç noktanın yeri, onun çıkış noktası veya network anonsunun yapıldığı cihaz’a direk bağlıdır ve bir yer değiştirme söz konusu değildir. Özellikle yedekleme senaryolarda bu bir sorun yaratmaktadır. Bu soruna cevap ise daha çok servis sağlayıcı bağımsız network temin etmek ve bir’den fazla servis sağlayıcıdan hat alıp, network anonsunu tüm servis sağlayıcılar üzerinden internete duyurmaktır. Bu yönteminde kendine    özel sorunları vardır, yük dağılımı, göreceli olarak konfigurasyon ve yöneyim zorluğu.

Continue reading “LISP”