Cisco vs Juniper MPLS

Genel olarak etiket atama, anons etme ve routing/adj tablolarında farklar vardır. Cisco BGP hariç IGP tablosundaki tüm prefixler için etiket atar ve anons eder. Ayrıca L3MPLS VPN için her prefix için bir etiket atar. Juniper ise, local/loopback interfaceleri için yerel etiket atması yapar. Ayrıca LDP altında egress policy ile belirtilen prefixler için atama yapar.  L3MPLS VPN’de ise per-nexthop bazında etiket atar (nexthop aynı olan prefixler için tek bir etiket). Bu’da nexthop’un bilinmediği veya adj tablosunda olmaması (ethernet için mac adresinin bilinmemesi) gibi durumlarda etiket atanmamasına yol açar (genellikle multiaccess networklere bağle CE bağlantılarında). Bu durum egress PE’de vrf-table-label komutu ile per-vrf tabanlı etikeket atanması sağlanıp, çıkış PE’sinde ip lookep yapılması ve nexthobun resolve edilmesi sağlanır.

Continue reading “Cisco vs Juniper MPLS”