Ethernet Devrelerinde Yedeklilik

Günümüzde satın alınan ethernet devreleri, birden fazla cihaz üzerinde geçmektedir. Dolayısı ile tanımlanan devrede yolunda ortada bir yerde bir cihazın gitmesi durumunda, müşteri CPE’leri bunu anlıyamaz. Zira kendi devreleri halen up durumdadır.

Continue reading “Ethernet Devrelerinde Yedeklilik”