Point to Point EoMPLS, subinterface ve EVC konfigurasyonu arasındaki farklar.

Ön bilgi :

1 – CE tarafından iletilen paket, pseudowire üzerinden iletilmeden önce ethernet frame’den CRC ve preamble alanları çıkartılarak iletilir. Çıkış PE, karşı CE doğru pakedi göndermeden önce, yeni bir CRC değeri hesaplıyarak iletir. Bazı uygulamalarda frame-seq ve CRC değişimi sorunlar oluşturabilir. Dolayısı ile control-word kullanımı gerekli olabilir.

Continue reading “Point to Point EoMPLS, subinterface ve EVC konfigurasyonu arasındaki farklar.”