Cisco,Juniper ve PC üzerinde Ping Komutu Farklılıkları

 Cisco :

Cisco’da ping komutu ile belirtilen size paketin IP headerı eklemiş boyutudur,giden datanın size’ına eşit değildir. Konulan headerlar bu size’ın içerisinden düşer.

Kablo üzerindeki yeni interface çıkışındaki pakedin boyutunu hesaplamak kolayldır. Size pakedin toplam boyutunu belirtiği için, giden interface encapsulation size’da eklenir. İlginç olan ise interface altına girdiğiniz MTU komutu l2 payload büyüklüğünü belirtir. MTU 1400 dediğiniz zaman o inteface l2 layload  belirlemiş olursunuz. Yani max 1500+14 ethernet 1514byte on wire demek olur (IOS XR’da durum farklıdır, http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xr-software/116350-trouble-ios-xr-mtu-00.html).

Örnek :

ping X size 1000 : 20byte IP başlığı, 8 byte ICMP header geriye 972 byte kalır data için.

Eğer ethernet inteface’inden çıkıyor ise (vlansız) 1000+14=1014 byte. Vlan’lı ise 1000+14+4=1018 byte.

Juniper:

Juniper’da ise size komutu data’nın büyüklüğünü belirtir. Dolayısı ile interface üzindeki pakedin boyutunu hesaplar iken ip ve icmp headerlarınıda eklemek gerekir.

Örnek : ping X size 1000 : Data büyüklüğü 1000, toplam büyüklük 1000+20(IP başlığı)+8(icmp başlığı) = 1028 yapar.

Eğer yukarıdakine benzer örnekde olduğu gibi ethernet inteface’inden çıkıyor ise (vlansız) 1028+14=1042 byte. Vlan’lı ise 1028+14+4=1046 byte.

Windows, MAC :

Windows ve MAC cihazların methoduda Juniper ile aynıdır. Dolayısı ile MTU 1500 ile ping atılmak isteniyor ise icmp ve ip headerları eklenmemiş değer olan 1472 ile ping atılmalıdır.

Windows, for MTU 1500 on wire : ping 192.168.1.1 -f -l 1472

Leave a Reply