Linux Üzerinde Dosya Arşivlemesi

Crontab üzerinde çalışan, bir aydan daha eski dosyaları sıkıştırıp arşivlemek için ;

0 4 * * * find path -type d -mtime +$(((10#$(date +\%s) – 10#$(date -d "now - 1 months" +"\%s")) / (24*60*60))) | xargs tar –create –bzip –preserve-permissions –keep-newer-files –remove-file –file=/opt/nms/backuplibrary/date +\%Y-\%m --date="1 months ago".tar.gz

Cisco,Juniper ve PC üzerinde Ping Komutu Farklılıkları

 Cisco :

Cisco’da ping komutu ile belirtilen size paketin IP headerı eklemiş boyutudur,giden datanın size’ına eşit değildir. Konulan headerlar bu size’ın içerisinden düşer.

Continue reading “Cisco,Juniper ve PC üzerinde Ping Komutu Farklılıkları”

IGMP, IGMPv1 ve IGMPv2

IGMP

IGMP son kullanıcı ve söz konusu yerel alandaki multicast router arasında çalışır. LAN’da alıcılar ve routerlar arasındaki haberleşme için kullanılır. Şu ana kadar 3 versiyonu bulunmaktadır. IGMP versiyonları arasındaki fark genel olarak, bir yayına katılma, bir yayından çıkma ve routerların o ağda yayın sorgusu yapma istekleri arasındaki farklardır. Continue reading “IGMP, IGMPv1 ve IGMPv2”