LISP

Gününümüz’de bir uç noktanın IP adresi o noktanın çoğrafi veya toplojik olarak yerinide belirler. Zira routerlar bu uç noklataların adreslerini network duyurusu olarak internete bildirirler. Internette bu networkler mümkün olduğunca özetlenerek dolaşır. Aksi halde yönlendirme yapan cihazlar üzerinde milyarlarca girdi olması gerekir. Dolayısı ile aslında bir uç noktanın yeri, onun çıkış noktası veya network anonsunun yapıldığı cihaz’a direk bağlıdır ve bir yer değiştirme söz konusu değildir. Özellikle yedekleme senaryolarda bu bir sorun yaratmaktadır. Bu soruna cevap ise daha çok servis sağlayıcı bağımsız network temin etmek ve bir’den fazla servis sağlayıcıdan hat alıp, network anonsunu tüm servis sağlayıcılar üzerinden internete duyurmaktır. Bu yönteminde kendine    özel sorunları vardır, yük dağılımı, göreceli olarak konfigurasyon ve yöneyim zorluğu.

LISP ile bu network anonsuna olan bu bağımlılık ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bir bakıma NAT’a benzer. NAT bir translation, çevirme işlevidir, LISP ise bir encapsulation, giydirme işlevidir. Uç cihazın ip’si internet üzerinde veya yönlendirme cihazları üzerinde direk görülmez ve yönlendirme buna göre yapılmaz. Bunun yerine bir cihaz tarafından gönderilen özgün ip adresi, başka bir ip adresi içerisine giyririlerek gönderilir.

Dolayısı ile LISP tarafından iletilen özgün paket,  LISP networkünde iletilir iken, özgün ip headerına göre değil, LISP tarafından belirlenenen ip adresine göre yönlendirilir. Özgün IP’ler bir LISP’ip sine eşleştirilir. Eğer LISP networkü içerisindeki bir uç noktaya paket gönderilmek istenir ise, o uç noktanın özgün’si ne eşleşen LISP ip adresine gerek vardır. Bu işlem bir eşleştirme kayıt sistemi tarafında tutulur. Paket gönderileceği zaman bu sistemden bu karşılık bilgisi istenir. Dolayısı ile uç nokta başka bir network arkasına taşındığı zaman, bu eşleşme bilgisini günceller ve yine aynı ip adresinden çalışmaya devam eder. DNS çalışma mantığına benzer bir yapı vardır. Bu LISP veri tabanı buna özel sunucular üzerinde tutulur.

    • EID (Endpoint Identifier)
  • RLOC (Routing Locator)
  • Mapping Database System
  • xTR – Ingress / Egress Tunnel Router
  • PXTR – Proxy Ingress / Egress Tunnel Router

Paket yapısı olarak, LISP router eklediği IPV4 header’ı (buradaki ip adresleri yönlendirme için kullanılır). UDP bilgisi, ve LISP header’ı eklenir. Daha sonra EID IPv4 header’ı eklenir.

Multihoming için kullanılması : Sitelarda LISP destekliyen CPE konumlandırılmalı. Veri merkezi’de LISP destekliyen cihazlar konumlandırılmalı. Boylece servis sağlayıcı bağımsız olarak, veri merkezi/merkez nokta ve siteler arasında dinamik bir geçiş olabilir. BGP bağımsız bir network kurulmuş olur. Esas sorun LISP desteklemiyen internet ve site erişimleri için gerçekleşir. Bu durumda bir proxy arkasına LISP networkünü yerleştirmek zorunda kalınır. Dolayısı ile yine multihoming’den çıkılmış olur.

Türkiyede internet çıkışı genelde TT üzerinden sağlanmaktadır. Dolayısı ile proxy ITR/ETR TT içerisine yerleştirilis ise, alternatif servis sağlayıcı bazında multihoming yapılmış olur. Fakat internet  yedekliliği yine farklı operatörler üzerinden sağlanıyor ise, servis sağlayıcının internet’e olan bağlantısı mantıksal olarak birde fazla üst seviye servis sağlayıcıda ise yine aynı sorun baş gösterir. Proxy ITR/ETR hangi üst servis sağlayıca’da konumlandırılacak? Buna’da çözüm olarak Proxy ITR/ETR üst seviye servis sağlayıcıların ikisine birde uplink’i olması ile sağlanabilir. Tabi burada yedeklilik yine BGP ile sağlanır. Ama en azından, karmaşıklık tek bir noktada toplanır ve müşteri tarafında BGP konfigurasyonuna gerek kalmaz.

PxTR Placement

Advertise DC Routes to Non-LISP Sites

• PXTR Ideally placed on path between non-LISP and LISP sites

• Aggregation points are optimal:
‒ Border routers between DC core and WAN ‒ Internet Routers
‒ Customer Routers at Co-location
‒ Provider routers (PXTR service)

• PITRs must be configured to inject routes into the non-LISP network

‒ Attract traffic from Non-LISP sites
‒ Encap and send to the Data Center

Deployment Considerations with Interconnecting Data Centers

LISP – What’s In It For Me?

Mobility and Virtualization in the Data Center with LISP and OTV

LISP – A Next Generation Networking Architecture (2012 London)