Linux üzerinde SQL bağlantısı

isql -v xxxx database_adı sifre

Aşağıda yer alan link’de kurulum sürecini oldukça iyi anlatmaktadır.

http://www.savelono.com/linux/how-to-configure-linux-odbc-connections-for-ms-sql.html

 

İlk olarak unix derleyici gcc, yum install gcc* ile yüklenmelidir.

İkinci olarak yum install veya rpm install ile unixodbc* yüklenmelidir.

 

Üçüncü olarak yine aynı şekilde freetds* yüklenmelidir. FreeTDS  archive dosyasından yüklenecek ise ;

   ./configure –prefix=/usr/local –with-tdsver=7.0

   make

   make install

Bu adımlardan sonra veri tabanı bağlantısı,

tsql -S your.server.com -p 1433 -U WINDOWS-SQL-USERNAME -P PASSWORD

ve

isql -S your.server.com -p 1433 -U WINDOWS-SQL-USERNAME -P PASSWORD

ile test edilmelidir.

Daha sonra diğer uygulamalar tarafından kullanılmak üzere konfigurasyon dosyaları /etc/odbc.ini /etc/odbcinst.ini ve /etc/freetds.conf dosyları veri tabanı için düzenlenir. Bu dosyaların dizinleri kullanılan linux versiyonuna göre değişiklik gösterebilir.

 

/etc/odbc.ini
[SERVER_ADI]
Driver = FreeTDS
Description = XXXXX
Trace = No
Server = X.X.X.X
Port = 1433
Database = DATABASE_NAME

more odbcinst.ini
[PostgreSQL]
Description = ODBC for PostgreSQL
Driver = /usr/lib/psqlodbc.so
Setup = /usr/lib/libodbcpsqlS.so
Driver64 = /usr/lib64/psqlodbc.so
Setup64 = /usr/lib64/libodbcpsqlS.so
FileUsage = 1
UsageCount = 2

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/libmyodbc5.so
Setup = /usr/lib/libodbcmyS.so
Driver64 = /usr/lib64/libmyodbc5.so
Setup64 = /usr/lib64/libodbcmyS.so
FileUsage = 1
UsageCount = 2

[FreeTDS]
Description = v0.91 with protocol v8.0
Driver = /usr/local/lib/libtdsodbc.so
UsageCount = 2

Daha sonra kullanılacak uygulamardan kurulan database bağlanyısı çağrılabilir.

Perl içirisinde kullanılmak istenir ise;

yum install perl-DBD-ODBC* veya cpan ile

cpan>install DBD::ODBC

şeklinde kurulabilir.

Leave a Reply