Linux Üzerinde Dosya Arşivlemesi

Crontab üzerinde çalışan, bir aydan daha eski dosyaları sıkıştırıp arşivlemek için ;

0 4 * * * find path -type d -mtime +$(((10#$(date +\%s) – 10#$(date -d "now - 1 months" +"\%s")) / (24*60*60))) | xargs tar –create –bzip –preserve-permissions –keep-newer-files –remove-file –file=/opt/nms/backuplibrary/date +\%Y-\%m --date="1 months ago".tar.gz

Leave a Reply