Jumbo Frame,Super Jumbo Frame, Baby giant frames ve MTU

Standart olarak bir ethernet frame içerisindeki data’nın maksimumum değeri 1500 olabilir (46-1500 byte). Ethernet header eklenmesi ile birlikte 1514 olur, vlan var ise 1518 olur,ip header vs vs buna eklenerek gider.

MTUs
MTUs

Jumbo frame, data’nın 1500’den büyük 9000 olması durumudur. Superjumbo frame ise 9000’den de büyük olması durumudur.

Jumbo MTU with Vlan Tag
Jumbo MTU with Vlan Tag

Baby giant frame ise, data’nın 1500 olup toplam frame büyüklüğünün normalden daha büyük olması durumudur (mpls header’ı eklenmiş hali ile). Halen maksiumum data büyüklüğü 1500’dür. Data’nın 1500’den büyük olması networkde daha az paket gönderilmesin, iletim cihazlarında daha verimli CPU kullanımıda ve daha verimli througput kullanımına olanak sağlar. Fakat tek bir pakedin kaybı daha fazla verinin kaybına yol açar ve bazı uygulamalarda sorunlar olabilir. http://sd.wareonearth.com/~phil/jumbo.html