Cisco IOS DHCP

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/asr1000/dhcp-xe-3s-asr1000-book.html

DHCP bir adress atama methodudur. Bu adress atama manual olarak’da yapılabilir (her kullanıcıya bir adress önceden belirlenir) veya dinamik olarak bir adress havuzundan’da atama otomatik olarak yapılabilir.

DHCP Database agent :DHCP adres havuzları NVRAM üzerinde tutulur (Havur içindeki bir ip adresinin kullanılıp kullanılmadığı bilgisi). Dolayısı ile reboot sonucunda cliect-ip address eşleşmesi bozmaması için (kullanıcı DHCP sunucunun reboot olduğunu bilemez) kullanıcı ve ip adres eşleme bilgisi kalıcı bir şekilde bir dosyada saklabilir. Birden fazla dhcp database agent tanımlanabilir. Cisco IOS dhcp database agent olmadanda çalışabilir.

DHCP servisi varsayılan olarak açık ( service dhcp). DHCP servisi global olarak çalışan bir servis’dir. Yani her interface için ayrı bir servis çalışmaz. Dolayısı ile exclude address derken global modda deniliyor. Fakat dhcp class kullanımı ile dhcp kaynaklarını guruplandırmak, ve gelen isteğin hangi class ile match ettiğine göre ilgili dhcp pool’u kullanmak mümkündür.

ip helper address komutu ile dhcp istekleri, istenilen dhcp sunucusuna gönderilebilir.

Sorunlardan oluşabilicek durumlara karşı, ip addres çakışmaları manual olarak el alınmak zorundadır. Bu sorun çözülene kadar, söz konusu adress kullanılamaz olarak dhcp database’inde işaretlenmek zorundadır. Adress çakışması dhcp adress verilmesi sırasında arp, ping ile kontrol edilir. Ping’e cevap alamaması o adresin kullanılmadığını gösterir.