Cisco IOS configuration rollback

Archive ile, konfigurasyon arşivlemesinin yapılmasını öneririm. Bu şekilde konfig değişikliklerini takip edebilirsiniz.

1 – Değişikliklere başlamadan önce, configuraiton replace geri_dönülecek_dosya_ismi timer X ile, ne kadar süre sonra geri dönüleceği girilir.

2 – Değişiklikleri yapın.

3 – Belirtilen süre sonunda, commit edilmediği sürece config geri dönecektir.

Aslında show archive ile most recent olan confiği gösteriyor, keşke dosya ismi belirtilmedende bu komut girilse ve bir önceki konfiğe otomatik dönülse. Malasef şu an için dosya ismi vermeniz gerekiyor.

Komutun daha detatlı kullanım parametreleride var. Bakınız ;

Configuration Replace and Configuration Rollback