ASR 9000 Hardware yapısı

Güncelleniyor

Notlarımı genel olarak Cisco Live Session’ları olan Cisco ASR 9000 Architecture – BRKARC-2003, Intermediate – Cisco ASR 9000 Architecture – BRKARC-2003, ASR-9000/IOS-XR Understanding forwarding, troubleshooting the system and XR operations – BRKSPG-2904 sunumlarından toparlamaya çalıştım. Detaylı bilgi için bu sunumlar incelenmelidir. Sunumların yeni sürümleri güncellemeler ve yeni ürünler için okunmalıdır.

Continue reading “ASR 9000 Hardware yapısı”