Point to Point EoMPLS, subinterface ve EVC konfigurasyonu arasındaki farklar.

Ön bilgi :

1 – CE tarafından iletilen paket, pseudowire üzerinden iletilmeden önce ethernet frame’den CRC ve preamble alanları çıkartılarak iletilir. Çıkış PE, karşı CE doğru pakedi göndermeden önce, yeni bir CRC değeri hesaplıyarak iletir. Bazı uygulamalarda frame-seq ve CRC değişimi sorunlar oluşturabilir. Dolayısı ile control-word kullanımı gerekli olabilir.

Continue reading “Point to Point EoMPLS, subinterface ve EVC konfigurasyonu arasındaki farklar.”

DHCP logging

CPE’ye göre method değişmektedir.

1 – Cisco : AAA (genelde radius) kullanılarak dhcp atamaları accounting kaydı olarak gönderilebilir. syslog pakedi olarak gönderilmek istendiğinde ise durum biraz zorlaşıyor. Bunun için ilk olarak dhcp debug açıp daha sonra syslog yapılandırması gerekiyor. Bu methoddaki sorun ise reboot vb sorunlarda, açılan debug silinmesidir. EEM kullanılarak reboot’dan sonra otomatik debug açan bir EEM script’i yazılabilir.

Continue reading “DHCP logging”