MTU for Broadband

1 – Client or host connections between the client’s gateway,modem or router : Typically the mtu on the connection between your pc and the modem is 1500. Or in other word the default MTU on windows/Mac or any other pc is 1500. So the connection between the modem and BNG/BRAS should support MTU of 1500 or more. This includes the protocol overheads.

Continue reading “MTU for Broadband”

Broadband IPv6 Prefix Atama

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=7934

1 – IPv6 address kullanımının loglanmasına dikkat etmek gerekiyor (accounting kayıtları içerisinde veya başka bir şekilde,dhcp logging). Dolayısı ile DHCPv6 kullanılıyor ise prefix atamalarının loglanmasına’da dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca işletim sistemlerinin otomatik olarak oluşturduğu privacy extension içerisindeki adreslerde önemlidir. Servis sağlayıcı bazında sadece atanan prefix’in loglanması yeterlidir. Fakat kurumsal tarafdaki kullanım loglamalarında söz konusu privacy extensions içerisindeki adreslerin loglamasıda gerekmektedir. MAC adress güvenliği sağlandığı sürece, işletim sistemlerinin bu davranışı kapatılmalıbilir. Aksi takdirde kurumsal tarafda IPv6 kullanıım ve loglanması aşılması gereken önemli bir sorundur ve dikkat edilmesi gerekir (RFC 6724).

Continue reading “Broadband IPv6 Prefix Atama”

Perl script checking route table via snmp against routes in a database

  • Script is based on Cisco MPLS-VPN-MIB, this MIB gives route table information for L3 MPLS VPN instances other wise, ipRouteTable OID can be used.
  • There may be two approach while checking route table. Get the whole route table with snmp walk and cross check with the ones in the database or check the routes in the database one by one in the route table via snmpget. Second method is used in the script.
  • For L3 MPLS VPN, you can get the MPLS VPN name from the database like category, or it can be embedded. Script expects route and MPLS VPN name from the database (although this can be easily change.
  • Also MPLS VPN index is used in the OIDs which is get from a snmpwalk, (explained in the script)

Continue reading “Perl script checking route table via snmp against routes in a database”